ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS E CRITERIOS XERAIS 2019/20