@s de SEGUNDO visitan O CONCELLO e o BELÉN PARROQUIAL

 O CONCELLO
O BELÉN PARROQUIAL: